Pnömatik Nedir?

Pömatik, sıkıştırılmış hava gücü ile çalışan iş elemanlarının (silindir ve motorlar) ve kumanda elemanlarının (valfler) çalıştırılmalarında gerekli olan endüstriyel uygulamaları kapsar.

 

Terimin yunanca kökeni “pneuma” olup, anlamı nefes almaktır. Türetilen “pnömatik” sözcüğü ile havanın özelliklerini, hareketlerini ve davranışını inceleyen bir fizik dalı adlandırılmıştır.

 

Günümüz terminolojisinde Pnömatik sıkıştırılmış, havada mevcut enerjiyi kullanan bütün endüstriyel uygulamaların toplamıdır. Pnömatik endüstriye 1950’li yıllarında girmiştir. Günümüzde pnömatik, verimliliği ve üretkenliği arttırmak ve imalat işlemlerinin otomasyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Pnömatik sistemleri yeteri kadar iyi çalışabilmesi için en az 7 barlık bir hava hattı basıncı gereklidir. Birkaç sistemin geniş alana dağılan hava hatlarıyla beslendiği yerlerde 10-12 barlık hava basıncı tavsiye edilir.

 

Yukarıdaki şekilde basınçlı havanın üretiminde kullanıma kadar geçtiği aşamalar gösterilmektedir. İlk aşama basınçlı havanın üretilmesidir. Kompresörler vasıtasıyla sıkıştırılan hava bir hava tankında depolanır. Sıkıştırılan havanın nem oranı ve taşıdığı partiküllerin yoğunluğu artacağından dolayı kurutucu ve filtreden geçirilir. Hatlarda taşınan basınçlı hava son kullanım noktasına geldiğinde şartlandırıcı ile tekrar filtre edilip basıncı düşürülür ve gerekirse yağlanarak valflere oradan da aktüatörlere (pnömatik silindirler, motorlar, tutucular, açısal döndürücüler) aktarılır. Basınçlı havanın enerjisini kullanarak doğrusal hareket, dairesel hareket ve tutma hareket elde etmek mümkündür.